Census of Romania for the Year 1930: Rădăuți Department (Jewish Population)Bucovina Province
Rădăuți Department
POPULATION BY DEPARTMENTS,
TOWNS, DISTRICTS, VILLAGES
TOTAL
POPULATION
Nativity (Race)
Jewish
%
Mother Tongue
Yiddish
Religion
Mozaic
GPS
Total Population of the Department of RĂDĂUȚI
160.778
11.508

9.421
11.578

Percentage
100,0
7,2

5,9
7,2

Total Urban Population (Towns)
26.693
7.716

6.597
7.768

Percentage
100,0
28,9

24,7
29,1

Orașul Rădăuți
16.788
5.611
33,4
4.939
5.647
Orașul Siret (Inclusiv comunele suburbane: Mânăstioara, Vășcăuți și Verpolea)
9.905
2.105
21,3
1.658
2.121
Suburbana Mânăstioara (inclusiv satul Băncești cu 286 locuitori)
1.725
10
0,6
0
10

Suburbana Vășcăuți
1.108
0
0,0
0
0

Suburbana Verpolea
514
6
1,2
6
6

Total Rural Population (Districts)
134.085
3.792

2.824
3.810

Percentage
100,0
2,8

2,1
2,8

Plasa Putilei
23.947
2.096
8,8
1.903
2.097

Plasa Siret
40.541
441
1,1
279
448

Plasa Ștefan-Vodă
69.597
1.255
1,8
642
1.265

I. Plasa Putilei (Villages)
23.947
2.096

1.903
2.097

Percentage
100,0
8,8

7,9
8,8

Brodina
1.896
231
12,2
216
231
Câmpulung-pe-Ceremuș
1.153
7
0,6
7
7
Chiselițeni
905
11
1,2
11
11
Coniatin
1.222
16
1,3
14
16
Dihtineț
1.748
56
3,2
56
56
Gura-Putilei
911
115
12,6
111
115
Iablonița
1.475
72
4,9
72
72
Năsipitul
531
18
3,4
18
18

Plosca
1.211
99
8,2
53
99
Putila
1.810
379
20,9
330
382
Sălășeni
693
2
0,3
2
2

Sârghieni
2.342
204
8,7
204
204
Seletin
4.157
736
17,7
691
737
Șipotele-Sucevei
2.850
89
3,1
74
89
Torăceni
1.043
61
5,8
44
58
II. Plasa Siret (Villages)
40.541
441

279
448

Percentage
100,0
1,1

0,7
1,1

Baineț
1.625
23
1,4
2
23
Băhrinești
1.635
18
1,1
15
21
Bălcăuți
1.933
12
0,6
11
12
Botușanița
565
8
1,4
8
8
Calafindești
1.704
12
0,7
5
12
Cândești
866
2
0,2
2
2
Cerepcăuți
1.337
34
2,5
4
34
Climăuți
1.339
2
0,1
0
2
Dornești
4.934
34
0,7
77
84
Fântâna-Albă
819
0
0,0
0
0
Gărbăuți
910
0
0,0
0
0
Grănicești
1.611
9
0,6
9
9
Gropeni
374
11
2,9
11
11
Mușenița
459
0
0,0
0
0
Negostina
1.957
16
0,8
16
16
Oprișeni
1.800
15
0,8
13
15
Poieni
754
0
0,0
0
0
Rogojești
1.209
9
0,7
0
9
Sinăuții-de-Jos
1.149
1
0,1
1
1
Sinăuții-de-Sus
477
14
2,9
0
14
Slobozia-Berlințelor
574
3
0,5
3
3
Stăneștii-de-Jos
955
11
1,2
8
11
Stăneștii-de-Sus
715
19
2,7
19
19
Stârcea
984
12
1,2
4
12
Tereblecea
2.947
19
0,6
6
19
Tereblecea-Nouă
1.232
34
2,8
21
35
Țibeni
3.239
38
1,2
36
41
Volcineț
2.438
35
1,4
8
35
III. Plasa Ștefan-Vodă (Villages)
69.597
1.255

642
1.265

Percentage
100,0
1,8

0,9
1,8

Bădeuți (Inclusiv satul Bădeuți-Noui cu 361 locuitori)
1.496
8
0,5
0
8
Bilca
4.005
33
0,8
4
33
Burla
1.940
0
0,0
0
0
Costișa
2.082
3
0,1
0
3
Frătăuții-Noui
4.723
104
2,2
62
104
Frătăuții-pe-Suceava
1.083
40
3,7
6
40

Frătăuții-Vechi
3.137
25
0,8
10
28
Gălănești
992
6
0,6
0
6
Gura-Putnei
1.569
21
1,3
8
21
Horodnicul-de-Jos
2.786
0
0,0
0
0
Horodnicul-de-Sus
3.466
4
0,1
4
4
Hurjuieni
847
0
0,0
0
0
Marginea
4.501
23
0,5
20
23
Măneuți
2.447
64
2,6
50
64
Mileșăuți
2.928
46
1,6
46
46
Putna
2.990
213
7,1
134
214
Satu-Mare (Inclusiv satu Satu-Mare-Nou cu 1052 locuitori) (După indicațiunea Prefecturii jud. Rădăuți, denumirea localității este Satul-Mare) (După indicațiunea Prefecturii jud. Rădăuți, denumirea localității este Satul-Mare-Nou)
2.781
53
1,9
51
53
Straja
4.662
134
2,9
115
134
Sucevița
1.519
10
0,7
0
10
Vicovul-de-Jos
4.180
65
1,6
7
65
Vicovul-de-Sus
8.552
328
3,8
95
334
Voevodeasa
1.908
66
3,5
30
66
Voitinel
1.800
0
0,0
0
0
Volovăț
3.093
9
0,3
0
9

No comments: